English


Egyesületünk

   Raoul Wallenberg Egyesület

       Cím:
1055. Budapest, Balassi Bálint u. 27.
       Postacím: 1363. Budapest, Pf. 39.
       Telefon és fax: (36) 1-783-7157

     E-mail címünk:
       wallenbergegyesulet.elnok@gmail.com

     Internet:
       www.wallenbergegyesulet.hu

     Számlaszám: 11705008-20131605

     Adószám: 19008192-1-41

     "Az egyesület célja, hogy hozzájáruljon egy olyan demokratikus szellemi, társadalmi, közéleti gondolkodás kialakításához, amely az embereket valós személyiségük, s nem valamely csoporthoz való tartozásuk alapján ítéli meg; amelyben a kisebbségi érzékenység össztársadalmi érzékenységgé válik, amelyben az önbecsülés és s mások megbecsülése elválaszthatatlan..."

Bővebben: ALAPSZABÁLY




     Raoul Wallenberg Egyesület elnöksége:

Glebov Melinda ügyvivő
       Orosz Ferenc, Dr., ügyvivő
       Huff Endre Béla, Dr., ügyvivő
       Sebes József, Dr., soros elnök, ügyvivő


     Az elnökség további tagjai:

Czinder Antal
       Sebestyénné Janik Éva
Dr. Kardos Tamásné
       Rónai Tamás, Dr.
       Gonda Zsolt, Dr.
Hárs Gábor
Török Katalin sajtó koordinátor

     Számvizsgáló Bizottság:

       Reisz Ágnes, elnök
       Dr. Knapp József, tag
Szép Tamás, tag
       




Keresés a honlapon




Támogatók
















Copyright © 2010 Wallenberg Egyesület

Honlapkészítés